Werkgroeplid

Vrijwilligers die graag meer verantwoordelijkheden dragen en initiatief willen tonen, kunnen lid worden van de werkgroep. Je helpt dan mee in de uitleen, waarbij je de eerstverantwoordelijke van het team van die dag bent. Naast de werkzaamheden van de vrijwilliger uitleen heb je te maken met:

  • het opstarten van de computers
  • het hanteren van bijzondere situaties, zoals bij beschadigd speelgoed en vergoedingen
  • vergaderingen van de werkgroep bijwonen (één keer per 6 weken op een avond)
  • een nader te kiezen taak in de werkgroep (bijvoorbeeld PR, speelgoed inkopen, vrijwilligers inroosteren)
  • werkavonden van de werkgroep (één keer per 6 weken) waarin o.a. we o.a. ontbrekend speelgoed aanvullen en nieuw speelgoed inschrijven


    Van werkgroepleden verwachten we dat ze overzicht hebben over het reilen en zeilen binnen de speelotheek en dat ze een actieve inbreng hebben in de vergaderingen.

    terug naar vrijwilligers pagina